مطالب پر بازدید

4 , ژانویه , 2021
درد شانه در خواب

درد شانه در خواب

روتاتور کاف شانه، شامل گروهی از تاندون‌ها و عضلات شانه هستند که به فرد در بالا بردن و چرخاندن بازو کمک می‌کنند. همچنین به ثابت ماندن مفصل شانه نیزکمک می‌کنند. گاهی اوقات ممکن است به دلیل حوادثی مانند افتادن ناگهانی روی بازو...
4 , ژانویه , 2021
رماتیسم مفصلی

علائم و درمان رماتیسم مفصلی

روتاتور کاف شانه، شامل گروهی از تاندون‌ها و عضلات شانه هستند که به فرد در بالا بردن و چرخاندن بازو کمک می‌کنند. همچنین به ثابت ماندن مفصل شانه نیزکمک می‌کنند. گاهی اوقات ممکن است به دلیل حوادثی مانند افتادن ناگهانی روی بازو...
27 , دسامبر , 2020
تزریق زانو

مراقبت‌های پس از تزریق زانو

روتاتور کاف شانه، شامل گروهی از تاندون‌ها و عضلات شانه هستند که به فرد در بالا بردن و چرخاندن بازو کمک می‌کنند. همچنین به ثابت ماندن مفصل شانه نیزکمک می‌کنند. گاهی اوقات ممکن است به دلیل حوادثی مانند افتادن ناگهانی روی بازو...
21 , دسامبر , 2020
تسکین درد کمر

تسکین درد کمر با کمپرس سرد و گرم

روتاتور کاف شانه، شامل گروهی از تاندون‌ها و عضلات شانه هستند که به فرد در بالا بردن و چرخاندن بازو کمک می‌کنند. همچنین به ثابت ماندن مفصل شانه نیزکمک می‌کنند. گاهی اوقات ممکن است به دلیل حوادثی مانند افتادن ناگهانی روی بازو...
24 , نوامبر , 2020
treatment of sports injuries | آسیب ورزشی

درمان آسیب‌های ورزشی

فواید ورزش و ورزش کردن بیشتر از خطرات احتمالی آن است. اما گاهی اوقات در هنگام ورزش، آسیب دیدگی‌های اتفاق می‌افتد. تقریبا تمام قسمت‌های بدن از قبیل عضلات، استخوان‌ها، مفاصل، تاندون و رباط‌ها....

مطالب اخیر

4 , ژانویه , 2021
درمان زانودرد افراد مسن

درمان زانو درد افراد مسن

روتاتور کاف شانه، شامل گروهی از تاندون‌ها و عضلات شانه هستند که به فرد در بالا بردن و چرخاندن بازو کمک می‌کنند. همچنین به ثابت ماندن مفصل شانه نیزکمک می‌کنند. گاهی اوقات ممکن است به دلیل حوادثی مانند افتادن ناگهانی روی بازو...
4 , ژانویه , 2021
درد شانه در خواب

درد شانه در خواب

روتاتور کاف شانه، شامل گروهی از تاندون‌ها و عضلات شانه هستند که به فرد در بالا بردن و چرخاندن بازو کمک می‌کنند. همچنین به ثابت ماندن مفصل شانه نیزکمک می‌کنند. گاهی اوقات ممکن است به دلیل حوادثی مانند افتادن ناگهانی روی بازو...
4 , ژانویه , 2021
رماتیسم مفصلی

علائم و درمان رماتیسم مفصلی

روتاتور کاف شانه، شامل گروهی از تاندون‌ها و عضلات شانه هستند که به فرد در بالا بردن و چرخاندن بازو کمک می‌کنند. همچنین به ثابت ماندن مفصل شانه نیزکمک می‌کنند. گاهی اوقات ممکن است به دلیل حوادثی مانند افتادن ناگهانی روی بازو...
27 , دسامبر , 2020
تزریق زانو

مراقبت‌های پس از تزریق زانو

روتاتور کاف شانه، شامل گروهی از تاندون‌ها و عضلات شانه هستند که به فرد در بالا بردن و چرخاندن بازو کمک می‌کنند. همچنین به ثابت ماندن مفصل شانه نیزکمک می‌کنند. گاهی اوقات ممکن است به دلیل حوادثی مانند افتادن ناگهانی روی بازو...
21 , دسامبر , 2020
تسکین درد کمر

تسکین درد کمر با کمپرس سرد و گرم

روتاتور کاف شانه، شامل گروهی از تاندون‌ها و عضلات شانه هستند که به فرد در بالا بردن و چرخاندن بازو کمک می‌کنند. همچنین به ثابت ماندن مفصل شانه نیزکمک می‌کنند. گاهی اوقات ممکن است به دلیل حوادثی مانند افتادن ناگهانی روی بازو...
6 , دسامبر , 2020
treatment of tail pain | درد دنبالچه

درمان درد دنبالچه

6 , دسامبر , 2020
cruciate ligament rupture surgery | جراحی جراحی پارگی رباط صلیبی زانو

جراحی پارگی رباط صلیبی

6 , دسامبر , 2020
rotator cuff tendon | تاندون روتاتور کاف

جراجی تاندون روتاتور کاف شانه

6 , دسامبر , 2020
treatment of sports injuries | آسیب ورزشی

درمان آسیب ورزشی

24 , نوامبر , 2020
treatment of sports injuries | آسیب ورزشی

درمان آسیب‌های ورزشی

فواید ورزش و ورزش کردن بیشتر از خطرات احتمالی آن است. اما گاهی اوقات در هنگام ورزش، آسیب دیدگی‌های اتفاق می‌افتد. تقریبا تمام قسمت‌های بدن از قبیل عضلات، استخوان‌ها، مفاصل، تاندون و رباط‌ها....
24 , نوامبر , 2020
Behazin Pain Clinic | کلینیک درد به‌آذین

جراحی پارگی تاندون روتاتور کاف شانه

روتاتور کاف شانه، شامل گروهی از تاندون‌ها و عضلات شانه هستند که به فرد در بالا بردن و چرخاندن بازو کمک می‌کنند. همچنین به ثابت ماندن مفصل شانه نیزکمک می‌کنند. گاهی اوقات ممکن است به دلیل حوادثی مانند افتادن ناگهانی روی بازو...
24 , نوامبر , 2020
Behazin Pain Clinic | کلینیک درد به‌آذین

جراحی تعویض مفصل زانو

عمل تعویض مفصل زانو ، اولین بار در سال ۱۹۶۸ انجام شد. از آن زمان به بعد، پیشرفت در مواد و تکنیک‌های جراحی تاثیر آن را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. تعویض کامل زانو یکی از موفق‌ترین اقدامات در علم پزشکی می‌باشد...
24 , نوامبر , 2020
Behazin Pain Clinic | کلینیک درد به‌آذین

جراحی پارگی رباط صلیبی زانو

رباط صلیبی (ACL)، یک ساختار کلیدی و مهم در مفصل زانو است. این رباط بافتی محکم و سخت دارد که استخوان ران را به استخوان ساق در مفصل زانو پیوند می‌دهد. رباط صلیبی از داخل زانو به صورت مورب عبور می‌کند و به آن ثبات می‌بخشد...
Call Now Button

اینستاگرام

فرم تماس

(+۹۸۲۱) ۲۲۳۹۸۴۰۱